Podatność CVE-2006-4927


Publikacja: 2006-10-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The (a) NAVENG (NAVENG.SYS) and (b) NAVEX15 (NAVEX15.SYS) device drivers 20061.3.0.12 and later, as used in Symantec AntiVirus and security products, allow local users to gain privileges by overwriting critical system addresses using a crafted Irp to the IOCTL functions (1) 0x222AD3, (2) 0x222AD7, and (3) 0x222ADB.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Symantec Antivirus Engine Privilege Escalation
Rubn Santamarta
10.10.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec -> Naveng driver 
Symantec -> Navex15 driver 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1690
http://securitytracker.com/id?1016994
http://securitytracker.com/id?1016995
http://securitytracker.com/id?1016996
http://securitytracker.com/id?1016997
http://securitytracker.com/id?1016998
http://securitytracker.com/id?1016999
http://securitytracker.com/id?1017000
http://securitytracker.com/id?1017001
http://securitytracker.com/id?1017002
http://www.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=417
http://www.kb.cert.org/vuls/id/946820
http://www.securityfocus.com/archive/1/447849/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/20360
http://www.symantec.com/avcenter/security/Content/2006.10.05a.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3928
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29360

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top