Podatność CVE-2006-5038


Publikacja: 2006-09-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The FiWin SS28S WiFi VoIP SIP/Skype Phone, firmware version 01_02_07, has a hard-coded username and password, which allows remote attackers to gain administrative access via telnet.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fiwin -> Ss28s wifi voip sip skype phone 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/20154
http://www.osnews.com/story.php/15923/Review-FiWin-SS28S-WiFi-VoIP-SIPSkype-Phone/
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2006-09/0391.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/29114
http://secunia.com/advisories/22041

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top