Podatność CVE-2006-5042


Publikacja: 2006-09-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in mosMedia (com_mosmedia) 1.0.8 and earlier for Joomla! has unspecified impact and attack vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Joomla -> Com mosmedia 
Joomla -> Mosmedia 

 Referencje:
http://forum.joomla.org/index.php/topic,78533.0.html
http://forum.joomla.org/index.php/topic,79477.0.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top