Podatność CVE-2006-5194


Publikacja: 2006-10-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in index.php in net2ftp 0.93 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the username parameter. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Net2ftp -> Net2ftp 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/447535/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/20313
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3890

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top