Podatność CVE-2006-5202


Publikacja: 2006-10-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Linksys WRT54g firmware 1.00.9 does not require credentials when making configuration changes, which allows remote attackers to modify arbitrary configurations via a direct request to Security.tri, as demonstrated using the SecurityMode and layout parameters, a different issue than CVE-2006-2559.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Linksys -> Wrt54g 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/930364
http://www.securityfocus.com/bid/19347
http://securitytracker.com/id?1016638
http://secunia.com/advisories/21372
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2006-August/048495.html
https://kinqpinz.info/lib/wrt54g/own2.txt
https://kinqpinz.info/lib/wrt54g/
http://www.milw0rm.com/exploits/5926

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top