Podatność CVE-2006-5223


Publikacja: 2006-10-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in includes/functions_user_viewed_posts.php in the Nivisec User Viewed Posts Tracker module 1.0 and earlier for phpBB allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the phpbb_root_path parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
phpBB User Viewed Posts Tracker Version <= 1.0 [phpbb_root_path] File Include Vulnerability
XORON(turkish ha...
13.10.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nivisec -> User viewed posts tracker 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1705
http://www.nivisec.com/article.php?l=vi&ar=19
http://www.securityfocus.com/archive/1/447932/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/448445/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/20385
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3947
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29383
https://www.exploit-db.com/exploits/2483

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top