Podatność CVE-2006-5403


Publikacja: 2006-10-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in an ActiveX control used in Symantec Automated Support Assistant, as used in Norton AntiVirus, Internet Security, and System Works 2005 and 2006, allows user-assisted remote attackers to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbitrary code via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec -> Automated support assistant 
Symantec -> Norton antivirus 
Symantec -> Norton internet security 
Symantec -> Norton system works 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/400601
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3929
http://www.securityfocus.com/bid/20348
http://securitytracker.com/id?1016991
http://securitytracker.com/id?1016990
http://securitytracker.com/id?1016989
http://securitytracker.com/id?1016988
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2006.10.05.html
http://secunia.com/advisories/22228
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/29363

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top