Podatność CVE-2006-5521


Publikacja: 2006-10-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in DNS/RR.php in Net_DNS 0.03 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the phpdns_basedir parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Net dns -> Net dns 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/20666
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4185
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29698
https://www.exploit-db.com/exploits/2614
https://www.exploit-db.com/exploits/4755

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top