Podatność CVE-2006-5590


Publikacja: 2006-10-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in index.php in ArticleBeach Script 2.0 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the page parameter.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Articlebeach -> Articlebeach script 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/449924/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/20730
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4213
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29785
https://www.exploit-db.com/exploits/2645

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top