Podatność CVE-2006-5601


Publikacja: 2006-10-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in the eap_do_notify function in eap.c in xsupplicant before 1.2.6, and possibly other versions, allows remote authenticated users to execute arbitrary code via unspecified vectors.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Xsupplicant -> Xsupplicant 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/20775
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/29902
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4233
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2007_01_sr.html
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2006:189
http://secunia.com/advisories/22641
http://secunia.com/advisories/22612
http://open1x.cvs.sourceforge.net/open1x/xsupplicant/src/eap.c?r1=1.135&r2=1.136

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top