Podatność CVE-2006-5661


Publikacja: 2006-11-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in nquser.php in VIRtech Netquery allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the User-Agent HTTP header.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Cross Site Scripting (XSS) Vulnerability in Netquery by \"VIRtech\"
LegendaryZion (m...
06.11.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Virtech -> Netquery 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2006-October/050462.html
http://securityreason.com/securityalert/1807
http://securitytracker.com/id?1017147
http://virtech.org/tools/
http://www.securityfocus.com/archive/1/450270/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/451350/100/100/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/20837
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4512
http://www.zion-security.com/text/XSS_Vulnerability_VIRtechs_Netquery.txt
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29927

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top