Podatność CVE-2006-5664


Publikacja: 2006-11-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The installation script in IBM Informix Dynamic Server 10.00, Informix Client Software Development Kit (CSDK) 2.90, and Informix I-Connect 2.90 allows local users to "compromise security" via a symlink attack on temporary files.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Informix client sdk 
IBM -> Informix dynamic server 
IBM -> Informix i-connect 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4280
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21247438
http://secunia.com/advisories/22609
http://securitytracker.com/id?1017156

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top