Podatność CVE-2006-5881


Publikacja: 2006-11-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in cl_CatListing.asp in Dynamic Dataworx NuCommunity 1.0 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the cl_cat_ID parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
NuCommunity 1.0 (cl_CatListing.asp) Remote SQL Injection Exploit
ajann
15.11.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Dynamic dataworx -> Nucommunity 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1853
http://securitytracker.com/id?1017214
http://www.securityfocus.com/archive/1/451326/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21015
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4466
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30193
https://www.exploit-db.com/exploits/2754

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top