Podatność CVE-2006-5960


Publikacja: 2006-11-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in account_login.asp in A+ Store E-Commerce allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) username (txtUserName) and (2) password (txtPassword) parameters. NOTE: portions of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
A+ Store E-Commerce[ injection sql & xss (post) ]
laurent gaffi &a...
19.11.2006

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Web inhabit -> A+ store e-commerce 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/21092
http://secunia.com/advisories/22918/
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2006-11/0248.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/30284
http://www.osvdb.org/30418
http://securityreason.com/securityalert/1880

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top