Podatność CVE-2006-5980


Publikacja: 2006-11-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
adm_lgn_admin.asp in Renasoft NetJetServer 2.5.3.939, and possibly earlier, does not properly perform login authentication, which allows remote attackers to obtain administrative privileges. NOTE: the provenance of this information is unknown; details are obtained from third party sources.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Renasoft -> Netjetserver 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4559
http://secunia.com/advisories/22859
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/30337

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top