Podatność CVE-2006-6052


Publikacja: 2006-11-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
NetEpi Case Manager before 0.98 generates different error messages depending on whether or not a username is valid, which allows remote attackers to enumerate valid usernames.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Netepi case manager -> Netepi case manager 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/30366
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=463793
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4570

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top