Podatność CVE-2006-6070


Publikacja: 2006-11-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in module/account/register/register.asp in ASP Nuke 0.80 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the StateCode parameter.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Asp-nuke -> Asp-nuke 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1017255
http://www.securityfocus.com/archive/1/452103/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21195
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30397
https://www.exploit-db.com/exploits/2813

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top