Podatność CVE-2006-6137


Publikacja: 2006-11-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple PHP remote file inclusion vulnerabilities in Sisfo Kampus 0.8 allow remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the (1) exec parameter to index.php or (2) print parameter to print.php, which is also accessible via the print command to index.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sisfo kampus -> Sisfo kampus 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/21294
https://www.exploit-db.com/exploits/2847

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top