Podatność CVE-2006-6138


Publikacja: 2006-11-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in download.php in Sisfo Kampus 0.8 allows remote attackers to list arbitrary directories via an absolute pathname in the dir parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Sisfo kampus -> Sisfo kampus 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/21294
https://www.exploit-db.com/exploits/2847

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top