Podatność CVE-2006-6160


Publikacja: 2006-11-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in details.asp in Doug Luxem Liberum Help Desk 0.97.3 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Doug luxem -> Liberum help desk 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/21292
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4704
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30485
https://www.exploit-db.com/exploits/2846

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top