Podatność CVE-2006-6177


Publikacja: 2006-11-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in system/core/users/users.profile.inc.php in Neocrome Seditio 1.10 and earlier allows remote authenticated users to execute arbitrary SQL commands via a double-url-encoded id parameter to users.php that begins with a valid filename, as demonstrated by "default.gif" followed by an encoded NULL and ' (apostrophe) (%2500%2527).

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Seditio <= 1.10 Remote SQL Injection Vulnerability.
Mustafa Can Bjor...
01.12.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Neocrome -> Seditio 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1931
http://www.neocrome.net/page.php?id=2233
http://www.nukedx.com/?getxpl=52
http://www.nukedx.com/?viewdoc=52
http://www.securityfocus.com/archive/1/452269/100/100/threaded
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4668
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30466

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top