Podatność CVE-2006-6190


Publikacja: 2006-11-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in anna.pl in Anna^ IRC Bot before 0.30 (aka caprice) allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors. NOTE: it is possible that there are multiple issues.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Anna irc bot -> Anna^ irc bot 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/21312
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=466517
http://anna.svn.sourceforge.net/viewvc/anna/branches/0.30/anna.pl?r1=22&r2=23
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4708
http://secunia.com/advisories/23200

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top