Podatność CVE-2006-6194


Publikacja: 2006-11-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in index.asp in Ultimate Survey Pro allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) cat or (2) did parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Ultimate Survey Pro SQL Injection
AAria-Security T...
01.12.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fisasp.com -> Ultimate survey pro 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1936
http://www.aria-security.com/forum/showthread.php?t=38
http://www.securityfocus.com/archive/1/452554/100/0/threaded
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4706
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30499

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top