Podatność CVE-2006-6228


Publikacja: 2006-12-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Codewalkers ltwCalendar (aka PHP Event Calendar) before 4.2.1 allows remote attackers to inject arbitrary HTML or web script via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Codewalkers -> Ltwcalendar 

 Referencje:
http://ltwcalendar.sourceforge.net/changelog.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top