Podatność CVE-2006-6229


Publikacja: 2006-12-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Codewalkers ltwCalendar (aka PHP Event Calendar) before 4.2.1 logs failed passwords, which might allow attackers to infer correct passwords from the log file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Codewalkers -> Ltwcalendar 

 Referencje:
http://ltwcalendar.sourceforge.net/changelog.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top