Podatność CVE-2006-6260


Publikacja: 2006-12-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in login.asp in Redbinaria Sistema Integrado de Administracion de Portales (SIAP) allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the username parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Siap Cms Sql Injection (login.asp)
G74 Security Gro...
06.12.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redbinaria -> Siap cms 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1957
http://www.securityfocus.com/archive/1/452642/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21286
http://www.securityfocus.com/bid/21346
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30484

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top