Podatność CVE-2006-6268


Publikacja: 2006-12-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in system/core/profile/profile.inc.php in Neocrome Land Down Under (LDU) 8.x and earlier allows remote authenticated users to execute arbitrary SQL commands via a url-encoded id parameter to users.php that begins with a valid filename, as demonstrated by "default.gif" followed by a double-encoded NULL and ' (apostrophe) (%2500%2527).

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
LDU <= 8.x Remote SQL Injection Vulnerability.
Mustafa Can Bjor...
06.12.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Neocrome -> Land down under 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1954
http://www.nukedx.com/?viewdoc=51
http://www.securityfocus.com/archive/1/452259/100/100/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21227

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top