Podatność CVE-2006-6276


Publikacja: 2006-12-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
HTTP request smuggling vulnerability in Sun Java System Proxy Server before 20061130, when used with Sun Java System Application Server or Sun Java System Web Server, allows remote attackers to bypass HTTP request filtering, hijack web sessions, perform cross-site scripting (XSS), and poison web caches via unspecified attack vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Java system application server 
SUN -> Java system web proxy server 
SUN -> Java system web server 
SUN -> One application server 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1017322
http://securitytracker.com/id?1017323
http://securitytracker.com/id?1017324
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102733-1
http://www.securityfocus.com/bid/21371
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4793
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30662

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top