Podatność CVE-2006-6377


Publikacja: 2006-12-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Uploadscript 1.2 and earlier stores sensitive data under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to obtain the admin password hash via a direct request for /password.txt.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Uploadscript Text file Hash password
hack2prison
08.12.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Uploadscript -> Uploadscript 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2003
http://www.securityfocus.com/archive/1/453644/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/457696/100/0/threaded
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4893
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30747

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top