Podatność CVE-2006-6381


Publikacja: 2006-12-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in getfile.asp in Ultimate HelpDesk allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the filename parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ultimate helpdesk -> Ultimate helpdesk 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4819
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30722
https://www.exploit-db.com/exploits/2881

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top