Podatność CVE-2006-6423


Publikacja: 2006-12-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in the IMAP service for MailEnable Professional and Enterprise Edition 2.0 through 2.35, Professional Edition 1.6 through 1.84, and Enterprise Edition 1.1 through 1.41 allows remote attackers to execute arbitrary code via a pre-authentication command followed by a crafted parameter and a long string, as addressed by the ME-10025 hotfix.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
MailEnable IMAP Service Buffer OverflowVulnerability
Secunia Research
14.12.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Mailenable -> Mailenable enterprise 
Mailenable -> Mailenable professional 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2022
http://www.mailenable.com/hotfix/
http://www.securityfocus.com/archive/1/454075/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21492
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30796

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top