Podatność CVE-2006-6485


Publikacja: 2006-12-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in ShopSite 8.1 and earlier allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the prevlocation parameter in shopper/sc/registration.cgi and other unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
shopsite advisory
Hackers Center S...
13.12.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Shopsite -> Shopsite 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2020
http://securitytracker.com/id?1017367
http://support.shopsite.com/kbase/view_answer.php?questionID=S5518
http://www.hackerscenter.com/archive/view.asp?id=26646
http://www.securityfocus.com/archive/1/454068/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/454226/100/0/threaded
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4991
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30833

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top