Podatność CVE-2006-6528


Publikacja: 2006-12-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Chatroom Module before 4.7.x.-1.0 for Drupal broadcasts Chatroom visitors' session IDs to all participants, which allows remote attackers to hijack sessions and gain privileges.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Drupal -> Chatroom module 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4942
http://secunia.com/advisories/23343
http://drupal.org/node/102614

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top