Podatność CVE-2006-6577


Publikacja: 2006-12-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in polls.php in Neocrome Land Down Under (LDU) 8.x and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
LDU <= 8.x (polls.php) Remote SQL Injection Vulnerability
ajann
18.12.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Neocrome -> Land down under 
Neocrome -> Seditio 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2037
http://www.securityfocus.com/archive/1/453134/100/200/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21366
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30616

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top