Podatność CVE-2006-6605


Publikacja: 2006-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in the POP service in MailEnable Standard 1.98 and earlier; Professional 1.84, and 2.35 and earlier; and Enterprise 1.41, and 2.35 and earlier before ME-10026 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long argument to the PASS command.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
MailEnable POP Service \"PASS\" Command BufferOverflow
Carsten Eiram, S...
20.12.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Mailenable -> Mailenable enterprise 
Mailenable -> Mailenable professional 
Mailenable -> Mailenable standard 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2053
http://securitytracker.com/id?1017395
http://www.mailenable.com/hotfix/
http://www.securityfocus.com/archive/1/454713/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21645
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/5052

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top