Podatność CVE-2006-6697


Publikacja: 2006-12-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
CRLF injection vulnerability in webapp/jsp/calendar.jsp in Oracle Portal 10g and earlier, including 9.0.2, allows remote attackers to inject arbitrary HTTP headers and conduct HTTP response splitting attacks via CRLF sequences in the enc parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Oracle Portal 10g HTTP Response Splitting
Brian
24.12.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Oracle -> Application server portal 

 Referencje:
http://marc.info/?l=full-disclosure&m=116664018702238&w=2
http://marc.info/?l=full-disclosure&m=116666155824901&w=2
http://securityreason.com/securityalert/2057
http://www.securityfocus.com/archive/1/454945/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/454965/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/455106/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21686
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/5124

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top