Podatność CVE-2006-6702


Publikacja: 2006-12-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Global.pm in @Mail before 4.61 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via crafted e-mail messages. NOTE: The provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Atmail -> Atmail webmail 

 Referencje:
http://kb.atmail.com/view_article.php?num=669
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/5127
http://support.atmail.com/changelog.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top