Podatność CVE-2006-6835


Publikacja: 2006-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in Journal.inc.php in Neocrome Land Down Under (LDU) 8.x and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the w parameter to journal.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
LDU <= 8.x (journal.php) SQL Injection Vulnerability
St@rExT
02.01.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Neocrome -> Land down under 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2085
http://www.securityfocus.com/archive/1/455495/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/31189

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top