Podatność CVE-2006-6964


Publikacja: 2007-01-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
MailEnable Professional before 1.78 provides a cleartext user password when an administrator edits the user's settings, which allows remote authenticated administrators to obtain sensitive information by viewing the HTML source.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Mailenable -> Mailenable professional 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/27185
http://www.mailenable.com/Professional1-ReleaseNotes.txt
http://securitytracker.com/id?1016337

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top