Podatność CVE-2006-7027


Publikacja: 2007-02-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 logs unusual ASCII characters in the Host header, including the tab, which allows remote attackers to manipulate portions of the log file and possibly leverage this for other attacks.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Isa server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/432947/30/5190/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/433074/30/5190/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/433141/30/5160/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/433350/30/5100/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26233

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top