Podatność CVE-2006-7152


Publikacja: 2007-03-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
default.asp in ASP-Nuke Community 1.5 and earlier allows remote attackers to gain privileges by setting certain pseudo cookie values.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
10/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Asp-nuke -> Asp-nuke 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/30541
http://www.securityfocus.com/bid/21309
http://www.milw0rm.com/exploits/2849

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top