Podatność CVE-2006-7194


Publikacja: 2007-04-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in modules/Mysqlfinder/MysqlfinderAdmin.php in Agora 1.4 RC1, when register_globals is enabled, allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the _SESSION[PATH_COMPOSANT] parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Republique francaise -> Agora 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/30031
http://www.milw0rm.com/exploits/2726
http://marc.info/?l=bugtraq&m=116283849004075&w=2
http://advisories.echo.or.id/adv/adv59-theday-2006.txt

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top