Podatność CVE-2007-0114


Publikacja: 2007-01-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Sun Java System Content Delivery Server 5.0 and 5.0 PU1 allows remote attackers to obtain sensitive information regarding "content details" via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Java system content delivery server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102764-1
http://secunia.com/advisories/23630
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31345
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0076
http://www.securityfocus.com/bid/21908
http://osvdb.org/32645

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top