Podatność CVE-2007-0198


Publikacja: 2007-01-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The JTapi Gateway process in Cisco Unified Contact Center Enterprise, Unified Contact Center Hosted, IP Contact Center Enterprise, and Cisco IP Contact Center Hosted 5.0 through 7.1 allows remote attackers to cause a denial of service (repeated process restart) via a certain TCP session on the JTapi server port.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Ip contact center enterprise 
Cisco -> Ip contact center hosted 
Cisco -> Unified contact center enterprise 
Cisco -> Unified contact center hosted 

 Referencje:
http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20070110-jtapi.shtml
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0138
http://www.securityfocus.com/bid/21988
http://osvdb.org/32682
http://securitytracker.com/id?1017499
http://secunia.com/advisories/23710

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top