Podatność CVE-2007-0200


Publikacja: 2007-01-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in template.php in Geoffrey Golliher Axiom Photo/News Gallery (axiompng) 0.8.6 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the baseAxiomPath parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Geoffrey golliher -> Axiom photo news gallery 

 Referencje:
http://www.attrition.org/pipermail/vim/2007-January/001233.html
http://www.securityfocus.com/bid/21972
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0107
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/31372
https://www.exploit-db.com/exploits/3108

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top