Podatność CVE-2007-0316


Publikacja: 2007-01-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in All In One Control Panel (AIOCP) 1.3.010 and earlier, when magic_quotes_gpc is disabled, allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) xuser_name parameter to shared/code/cp_authorization.php, and the (2) did parameter to public/code/cp_downloads.php, different vectors than CVE-2007-0223.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
AIOCP Login Bypass Vulnerability
Coloss
22.01.2007

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
All in one control panel -> All in one control panel 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31485
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0190
http://www.securityfocus.com/bid/22032
http://www.securityfocus.com/archive/1/456742
http://www.securityfocus.com/archive/1/456741
http://secunia.com/advisories/23740
http://osvdb.org/32810
http://osvdb.org/32809
http://securityreason.com/securityalert/2166

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top