Podatność CVE-2007-0319


Publikacja: 2007-08-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple stack-based buffer overflows in the Motive ActiveEmailTest.EmailData (ActiveUtils EmailData) ActiveX control in ActiveUtils.dll in Motive Service Activation Manager 5.1 and Self Service Manager 5.1 and earlier allow remote attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Motive incorporated -> Self service manager 
Motive incorporated -> Service activation manager 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1018571
http://www.kb.cert.org/vuls/id/747233
http://www.motive.com/securitybulletin_08122007.asp
http://www.securityfocus.com/bid/25312
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2881
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2007/ms07-045
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/36034

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top