Podatność CVE-2007-0320


Publikacja: 2007-02-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in (a) an ActiveX control (iftw.dll) and (b) Netscape plug-in (npiftw32.dll) for Macrovision (formerly InstallShield) InstallFromTheWeb allow remote attackers to execute arbitrary code via crafted HTML documents.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Macrovision -> Installfromtheweb 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/181041
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/32645
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/32645
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0705
http://www.securityfocus.com/bid/22672
http://www.kb.cert.org/vuls/id/MAPG-6UQUDP
http://secunia.com/advisories/24285
http://osvdb.org/33531
http://osvdb.org/33530

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top