Podatność CVE-2007-0382


Publikacja: 2007-01-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in letterman.class.php in the Letterman 1.2.3 (com_letterman) component for Joomla! before 1.0.12 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter, related to the (1) lm_sendMail, (2) saveNewsletter, and (3) cancelNewsletter functions.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Letterman -> Letterman 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2007-01/0355.html
http://www.hackers.ir/advisories/festival.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/459195/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22117

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top