Podatność CVE-2007-0397


Publikacja: 2007-01-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Cisco Security Monitoring, Analysis and Response System (CS-MARS) before 4.2.3 and Adaptive Security Device Manager (ASDM) before 5.2(2.54) do not validate the SSL/TLS certificates or SSH public keys when connecting to devices, which allows remote attackers to spoof those devices to obtain sensitive information or generate incorrect information.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Adaptive security device manager 
Cisco -> Security monitoring analysis and response system 
Cisco -> Adaptive security appliance device manager 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1017535
http://securitytracker.com/id?1017536
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a00807c517f.shtml
http://www.securityfocus.com/bid/22111
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0245
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/31567

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top